Víte, že je 11. 3. je Evropský den mozku?

11.03.2022

11. březen každoročně lékaři "slaví" takzvaný Evropský den mozku. V souvislosti s tímto dnem se koná mnoho odborných přednášek. V České republice vše zajišťuje Akademie Věd ČR.

Jedním z tématem budou i tzv. cévní mozkové příhody, které se v současné době bohužel týkají i mladých lidí.

MUDr. Michal Miler, primář Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze k tomu říká:

"15-20 % pacientů s cévní mozkovou příhodou jsou opravdu mladí lidé. Přibližně pod 50 let bereme, že je pacient mladý na to, aby měl cévní mozkovou příhodu. Kromě typických rizikových faktorů, které se projevují u starších lidí, jako je vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, to u mladých lidí kromě těchto faktorů může být například kouření, některé typy hormonální antikoncepce, některé prokoagulační stavy, což znamená stavy zvýšené srážlivosti krve, které mohou být dědičné v rodině, srdečné vady... těch příčin může být víc. U každé cévní mozkové příhody se snažíme zjistit podtyp té příhody, aby se, pokud možno, odhalil."


Pojďme se podívat na toto onemocnění z hlediska životního pojištění

Cevní mozková příhoda může člověka vyřadit z pracovního procesu a běžného života i na delší dobu, v horším případě napořád... To znamená velký zásah do soukromého a rodinného života a významný zásah do osobních či rodinných financí.

Jaký typ pojištění lze využít:

Pojištění pracovní neschopnosti

V okamžiku, kdy se stáváte práce neschopným, tak nastupuje plnění od pojišťovny. Toto plnění vám při správném nastavení dorovnává příjem do jeho obvyklé výše. Dostáváte tedy tzv. nemocenskou (cca 60% mzdy) a k tomu plnění od pojišťovny.

Pojištění závažných onemocnění.

Jak to funguje? Lékař Vám diagnostikuje cévní mozkovou příhodu. Lékařskou zprávu zašlete do pojišťovny a ta vyplatí sjednanou pojistnou částku. Obvyklá výše je ve stovkách tisíc Kč.

Pojištění invalidity.

V případě, že se stanete z důvodu cévní mozkové příhody invalidním, tak Vám Česká správa sociálního zabezpečení přizná určitý stupeň invalidity. V tomto případě to bude s nejvyšší pravděpodobností druhý nebo třetí stupeň. Dokument o přiznání stupně invalidity poté zasíláte na pojišťovnu a ta vyplatí sjednanou pojistnou částku. Obvyklá výše je ve stovkách tisíc až milionech Kč.


Proč je důležité, aby s výběrem pojištění pomohl odborník.

Sjednání pojištění vždy svěřte prověřenému, zkušenému a odborně zdatnému poradci. 

Proč je to důležité?

Výběr správného produktu

Pojišťovny se velmi liší v přístupu k plnění ze zmíněných druhů pojištění. Jedině odborník, který pojistné produkty dokonalé zná, dokáže vybrat správný a pro Vás vhodný produkt. Vyhnete se tak rozčarování z nízkého plnění, nebo dokonce snaze pojišťovny se plnění úplně vyhnout. Naše zkušenost s pojištěním je dlouhá již 18 let. K dispozici máme navíc tým analytiků, kteří pojistné produkty rozebírají do posledního šroubku.

Hlášení pojistné události

Důležité je pojistnou událost správně nahlásit a dodat veškeré podklady. Poradce má také možnost ověřit, zda pojišťovna opravdu zaplatila vše tak jak měla. Naši klienti proto veškeré pojistné události hlásí nám a my komunikujeme s pojišťovnou.