Správa nemovitostí

Spravujeme investiční nemovitosti za účelem jejich pronájmu.

Vyhledání nemovitosti

Vyhledáme nemovitost, jejíž parametry budou maximálně vyhovovat účelu pronájmu.

Zajímá nás:

 • Poloha bytu.
 • Dostupnost služeb.
 • Fixní náklady na provoz bytu (fond oprav apod.)
 • Energetická náročnost.
 • Dispoziční řešení.

V případě potřeby zajišťujeme také rekonstrukci nemovitosti, vymalování a úklid. 

Zajištění nájemníka

Zajistíme spolehlivého a solventního nájemníka.

 • Hledání nájemníka začíná profesionálně zpracovanou inzercí.
 • Všechny smysluplné zájemce zveme na dlouhý osobní pohovor.
 • Často absolvujeme 10 a více pohovorů, než vybereme toho správného.
 • Následuje uzavření nájemní smlouvy.

Všem nájemníkům uzavíráme pojištění odpovědnosti za škody. V případě škodné události zajišťujeme její nahlášení a vyřízení všech potřebných kroků s pojišťovnou.

Právní servis

Zastupujeme pronajímatele na základě Smlouvy o správě nájmu a plné moci.

 • S nájemcem uzavíráme nájemní smlouvu.
 • Veškeré smlouvy připravuje renomovaná advokátní kancelář.
 • Přihlašujeme nájemníka na energie (elektřina, plyn) a internet.
 • Nahlašujeme nájemníka na společenství vlastníků. 

Víte, že zastupujeme majitele bytu na "domovních schůzích"?

Kontrola a údržba

V nemovitosti provádíme pravidelné kontroly.

 • Nájemník komunikuje pouze s naší společností.
 • Hlásí nám veškeré závady.
 • Tyto závady odstraňujeme po dohodě s majitelem na základě předběžné kalkulace.
 • Vyřizujeme případné pojistné události (např. nájemník vytopí sousední byt).

Po skončení nájemního vztahu přebíráme byt od nájemníka a řešíme případné škody.

Chytrá činže

Pro optimální využití prostředků získaných pronájmem Vaší nemovitosti máme unikátní produkt "Chytrá činže".